English words ending with the suffix -gen. Zo gebruikt het Engels in beide gevallen het woord "suffix". https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lijst_van_Nederlandse_suffixen&oldid=57306009, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Het suffix is een taalkundig achtervoegsel en als zodanig een gebonden morfeem. See also: pro- (2).

(previous page) () Het suffix is een taalkundig achtervoegsel en als zodanig een gebonden morfeem. Suffixen worden gebruikt om nieuwe woorden af te leiden van andere woorden en dienen onderscheiden te worden van uitgangen, die een rol spelen bij vervoeging of verbuiging.. Het onderscheid tussen achtervoegsels (waarmee een afleiding wordt gevormd) en uitgangen (waarmee een woord wordt verbogen of … Words formed from any letters in gen, plus an optional blank or existing letter. A list of words that end with Gene.We search a large Scrabble dictionary for words ending with the letter or word you enter, and generate all words ending with Gene (words with the suffix gene). word-forming element technically meaning "something produced," but mainly, in modern use, "thing that produces or causes," from French -gène (18c. De tekst is beschikbaar onder de licentie.

Het onderscheid tussen achtervoegsels (waarmee een afleiding wordt gevormd) en uitgangen (waarmee een woord wordt verbogen of vervoegd), wordt in de Nederlandse taalbeschrijving gemaakt, maar komt in vele andere grammatica's niet voor. ), from Greek -genes "born of, produced by," which is from the same source as genos "birth," genea "race, family," from PIE root *gene-"give birth, beget," with derivatives referring to procreation and familial and tribal groups. List all words starting with gen, words containing gen or words ending with gen. Found 676 words that start with gen. Browse our Scrabble Word Finder, Words With Friends cheat dictionary, and WordHub word solver to find words starting with gen. Or use our Unscramble word solver to find your best possible play! ), from Greek -genes "born of, produced by," which is from the same source as genos "birth," genea "race, family," from PIE root *gene- "give birth, beget," with derivatives referring to procreation and familial and tribal groups. The following 200 pages are in this category, out of 317 total. Also try our list of Words that start with gen, and words that contain gen, and Synonyms of gen.. Search for words that end with a letter or word: List all words ending with gen sorted by length or by how common the words are. -gen . Zo nodig wordt onderscheiden tussen "derivational suffix" en "inflectional suffix". Suffixen worden gebruikt om nieuwe woorden af te leiden van andere woorden en dienen onderscheiden te worden van uitgangen, die een rol spelen bij vervoeging of verbuiging. First used in late 18th century French chemistry (see oxygen), it probably involves a misunderstanding of -genes, as though it meant "that which produces. het enige tijd uitvoeren van de handeling, vaak pejoratief: plek waar een persoon verblijft, woont of werkt: verzamelwoord: het geheel van wat op het grondwoord betrekking heeft: van bijvoeglijke naamwoorden; betekenis: 'de door het bijvoeglijk naamwoord uitgedrukte eigenschap hebbend': woorden die 'het zich in de hoedanigheid bevinden' aangeven: het resultaat van de handeling of het proces: het middel of werktuig dat wordt gebruikt: het onderwerp van de handeling of het proces: Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 11 okt 2020 om 12:09. A list of words that end with Gen.We search a large Scrabble dictionary for words ending with the letter or word you enter, and generate all words ending with Gen (words with the suffix gen). Also try our list of Words that start with gene, and words that contain gene, and Synonyms of gene.. Search for words that end with a letter or word: -gen: ( jen ), Suffix meaning "precursor of." ". word-forming element technically meaning "something produced," but mainly, in modern use, "thing that produces or causes," from French -gène (18c. Pages in category "English words suffixed with -genesis".

Found 1375 words that end in gen. Browse our Scrabble Word Finder, Words With Friends cheat dictionary, and WordHub word solver to find words that end with gen. Or use our Unscramble word solver to find your best possible play! Pages in category "English words suffixed with -gen " The following 140 pages are in this category, out of 140 total.